ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες προς Κυπρίους πολίτες από Πανεπιστήμια της Ιορδανίας
01.08.2019

Η πρωτοβουλία παραχώρησης υποτροφιών και μειωμένων διδάκτρων προς Κύπριους πολίτες για σπουδές στην Ιορδανία είναι στο ευρύτερο πλαίσιο των αμοιβαίων προσπαθειών ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ιορδανίας.