ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο. (έως 30/4/2024)
05.02.2024

Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
Απευθύνεται σε:
- απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
- με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8)
- και ηλικία έως 33 ετών
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών.

ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/terms-procedure/

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ):

https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/submission

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

scholarships@sylviaioannoufoundation.org

 

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο. (έως 30/4/2024)

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο. (έως 30/4/2024)