ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
22.03.2022

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, κ.ά. βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα: https://grants.a