ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες της Κίνας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021
09.02.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά. βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα: www.campuschina.org