ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Λετονίας για 2021-2022
11.02.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά., βρίσκονται δημοσιευμένες στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://viaa.gov.lv/scholarships