ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες του Κράτους του Ισραήλ για ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022
16.03.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τα ιδρύματα υποδοχής, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά., βρίσκονται δημοσιευμένα στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://embassies.gov.il/nicosia-en/NewsAndEvents/Pages/Scholarships-for-Cypriots-for-2021- 21.aspx