ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες του Κράτους του Ισραήλ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023
03.12.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τα ιδρύματα υποδοχής, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά., βρίσκονται δημοσιευμένα στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://bit.ly/3oTPs7e. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία (τηλ. 22369507).