ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Sharda University, Ινδίας
10.05.2021

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Sharda University της Ινδίας προσφέρει αριθμό υποτροφιών προς τους/τις
Κύπριους/ες φοιτητές/φοιτήτριες κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.