ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2023-2024) / MOROCCAN SCHOLARSHIPS FOR CYPRIOT STUDENTS (2023-2024)
22.05.2023

Η Μαροκινή Κυβέρνηση προσφέρει στην Κυπριακή Κυβέρνηση 05 υποτροφίες για Κύπριους φοιτητές, για σπουδές σε δημόσια ανώτερα ή τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Μαρόκου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

The Moroccan Government makes available to the Cypriot Government 05 scholarships for students wishing to pursue their education in Moroccan establishments of higher, technical and vocational education, under thε academic year 2023-2024.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΚΥΚ): http://www.cyscholarships.gov.cy