ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ
06.07.2021

Αποστολή των ΜΙΕΕΚ παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας προσφέροντας ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή
στην αγορά εργασίας.