ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για παροχή Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
22.04.2021

Υπενθυμίζεται, ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ)