ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων παροχής φοιτητικών επιδομάτων για ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
03.12.2021

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΥΠΠΑΝ www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/entypa.html Η ΥΦΜ, πέραν των πρωτότυπων, θα αποδέχεται και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.