ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων στη Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ
26.06.2019

Όλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς επίσης και όλες οι συναφείς πληροφορίες για το θεσμό και τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, http://www.mieek.ac.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι τα ΜΙΕΕΚ έχουν πιστοποιηθεί ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με ισχύ από το Σεπτέμβρη του 2016.