ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΜΙΕΕΚ
11.07.2018

Η Διεύθυνση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19.