ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων στο νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση
13.07.2017

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις έχουν μόνον όσοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.